KUNST/UTOPI/NU #1

November 2022

workshop at Fabrikken

711A2570_2
_2

Klima og biodiversitetskrisen er en omfattende strukturel krise, der kræver store strukturelle forandringer. Vi tager situationens alvor, og fremtidige perspektiver, med ind i kunstverdenens arbejdsmodus og tænkning. Vi vil åbne for fælles samtaler mellem kollegaer, hvor tanker, ideer og erfaringer kan deles, og hvor vi i samtale kan udveksle, inspirere og samtænke kunstens virke fremad, og ind andre samfundsstrukturer.


Hvordan arbejder vi med kunst i en verden, hvor vi alle skal omlægge og omstille? Vi står overfor store omlægninger i vores måde at producere og forbruge råmaterialer. Vi står overfor store forandringer for hvordan vi tænker samfund. Vi står midt i en omstillingstid, fordi det vækstsystem, som er forudsætningen for den kapitalisme, som vi har praktiseret i det globale nord i årtier, har vist sig ikke at være bæredygtig, men i stedet udtærer, forurener og ødelægger vores klode, biodiversitet og klima. Derfor står vi nu overfor fremtidige systemomlægninger og -gentænkninger.


Forskere siger, at vækstparadigmet må slutte, mens andre forskere arbejder med degrowth /nedvækst som nye tankemodeller. Vi vil invitere til seminarer hvor kunstnere, samarbejdspartnere og kunstarbejdere i samtalev kan dele deres idéer og tanker om nye arbejdsmetoder baseret på degrowth-bevægelsens visioner, for at vores fælles visioner kan bruges til at imødekomme både udfordringer og nye muligheder.


Formålet og målet med afholdelse af disse seminarer for kunstsektoren, er at tænke sammen, at dele tanker og allerede udviklede nye erfaringer om fremtidige arbejdsformer. At dele og inspirere hinanden til at arbejde og eksperimentere med nye metoder. At udvikle samarbejder som fremover gør det lettere at arbejde bæredygtigt, og bruge hinanden som ressource for både praktiske og intellektuelle problemstillinger. At opbygge smarte, let anvendelige løsninger og netværk. Vidensdeling og samarbejde anses som grundredskaber i en omstilling til en anderledes struktur, i et samfund med reducerede ressourcer og hvor natursyn og gensidig respekt er grundlæggende.